เราคิดค่าขนส่งจากจีนมาไทยอย่างไร? 

6,500      16-12-2015