แจ้งประกาศวันหยุด เนื่องในวันสัมนาประจำปี 2561

เนื่องจากมีการอบรมสัมนาเจ้าหน้าที่ประจำปี ทางบริษัทต้องขอปิดทำการ 2 วัน ในวันที่ 4-5 ตุลาคม 2561

และจะเปิดทำการตามปกติในวันที่ 6 ตุลาคม 2561

ทางบริษัทต้องขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างสูงด้วยค่ะ 

 

0 24-09-2018