แจ้งประกาศสินค้าล่าช้า

 สินค้าที่ตัดรอบออกจากจีนวันที่ 20 เป็นต้นมา การขนส่งเข้าโกดังไทยจะล่าช้ากว่าปกตินะคะ เนื่องจากมีการตรวจอย่างเข้มงวดที่ด่านของเวียดนาม อย่างไรทางบริษัทต้องขออภัยในความล่าช้าด้วยค่ะ

 

1026 27-06-2017 13:57