แจ้งประกาศเปลี่ยนกำหนดการสั่งสื้อ

 เนื่องจากสถานการณ์ในประเทศจีนตอนนี้กำลังประสบภัยพายุหิมะ 

ขนส่งส่วนใหญ่ในจีนได้ปิดทำการและร้านค้าบางส่วนไม่ส่งสินค้าแล้ว 

เพื่อป้องกันสินค้าตกค้างและสูญหายในช่วงเทศกาลตรุษจีน 

จึงขอเปลี่ยนเวลาการสั่งซื้อออเดอร์วันสุดท้าย 

จากเดิมสั่งออเดอร์วันสุดท้ายวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เปลี่ยนเป็นวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561

ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ 

 

 

679 02-02-2018 15:12