โปร Super Shock Sale เรท 4.99

1.ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ชำระเงินเข้ามาภายในวันที่กำหนดเท่านั้น หากเกินระยะเวลาที่กำหนดระบบจะทำการยกเลิกบิลโดยอัตโนมัติ
2.ระยะเวลาโปรโมชั่น: วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 00.01 น. - 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 23.59 น.
3.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

1452 27-05-2017 11:32