“ช้อปสนุก ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์”

 เงื่อนไข
1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่เปิดออเดอร์และชำระเงินของช่องทางทั่วไปและช่องทางด่วน ภายในวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ (อาทิตย์ที่ 3 ของทุกเดือน) 
2.ทุกออเดอร์จะได้รับค่าขนส่ง จีน-ไทย 39 บาท/กิโล 6900 บาท/คิว (เฉพาะทางรถเท่านั้นค่ะ)
3.บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสินค้าทั่วไป (ไม่ใช่สินค้าลิขสิทธิ์ อย. มอก.)
4.การร่วมกิจกรรมของวันอาทิตย์
4.1 เปิดออเดอร์ภายในเวลา 17.00 น. 
4.2 แจ้งเติมเงินและชำระออเดอร์(ระบบชำระเงินอัตโนมัติ)ภายในเวลา 17.00 น. 
4.3 ชำระออเดอร์ด้วยตนเองก่อนเวลา 18.00 น.

 

2968 12-06-2017 09:19