Baby Kid

 โปร baby kid 

ลดค่าขนส่ง 10% เมื่อเปิดออเดอร์หมวดหมู่เสื้อผ้าเด็ก
เงื่อนไข
1.สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่เปิดออเดอร์และชำระเงินของช่องทางทั่วไปในวันที่ 3-7 กรกฏาคม 2560เท่านั้น
2.เฉพาะออเดอร์ที่เป็นสินค้าหมวดหมู่เสื้อผ้าสำหรับเด็กไม่รวมกับหมวดอื่นๆจึงสามารถร่วมกิจกรรมได้
3.ลูกค้าต้องระบุในช่องหมายเหตุว่า "Baby Kid"
4.ทุกออเดอร์จะได้รับค่าส่วนลดค่าขนส่งจากจีน-ไทย 10% 
5.บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสินค้าทั่วไปเท่านั้น
6.วันที่ 7 กรกฏาคม 2560 คุณลูกค้าต้องทำการเปิดออเดอร์เข้ามาก่อน 18.00 และตัดยอดในออเดอร์ภายในเวลา 23.59 น.เท่านั้น

 

 

 

1674 03-07-2017 09:19