Twins on Mother’s day!!!

เงื่อนไขร่วมสนุก

1.โพสรูปคู่แม่ลูกของท่านที่ตรงกับหัวข้อของกิจกรรมลงบนป้ายกิจกรรมนี้ทาง Facebook:Alibabathailand 20 รูปภาพที่โดนใจน้องอาลี รับ gift voucher ลดค่าขนส่ง จีน-ไทย 500 บาท

2.โพสรูปได้ตั้งแต่วันที่ 7-11 สิงหาคม 2560

3.ประกาศผลรางวัล วันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 17.00 น.

4.จำกัด 1 รหัสลูกค้าต่อ 1 สิทธิ์

5.ส่วนลดนี้ไม่สามารถนำไปใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้

988 04-08-2017 09:51