Women on sale

เงื่อนไข

1.สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่เปิดออเดอร์และชำระเงินของช่องทางทั่วไปในวันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2560เท่านั้น
2.เฉพาะออเดอร์ที่เป็นสินค้าหมวดหมู่เสื้อผ้าผู้หญิง ไม่รวมกับหมวดอื่นๆจึงสามารถร่วมกิจกรรมได้
3.ลูกค้าต้องระบุในช่องหมายเหตุว่า " women on sale”
4.ทุกออเดอร์จะได้รับค่าส่วนลดค่าขนส่งจากจีน-ไทย 10%
5.บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสินค้าทั่วไปเท่านั้น
6.วันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 คุณลูกค้าต้องทำการเปิดออเดอร์เข้ามาก่อน 18.00 และตัดยอดในออเดอร์ภายในเวลา 23.59 น.เท่านั้น

 
943 31-10-2017 09:27